Op 12 oktober staat onze algemene ledenvergadering weer gepland. De stukken hiervan worden twee weken voordat de vergadering plaatsvindt klaargelegd in de bestuurskamer ter inzage voor onze leden.