Succesvolle demo Walking Football

Op donderdagmiddag 28 maart vond er een demo ‘Walking Football’ plaats op ons hoofdveld. Een initiatief van Stichting Walking Football Twente Euregio, onderdeel van FC Twente Scoren in de Wijk. Deze stichting is in het leven geroepen om bij amateurverenigingen in de regio deze nieuwe tak van sport onder de aandacht te brengen. Walking Football is een nieuwe trend in de voetbalwereld: voetballen zonder rennen voor 60+.
 
Er was grote belangstelling voor de demo. Nadat de FC Twente WF Old Stars een demo hadden gegeven, mochten de mensen het zelf gaan ervaren. Ook een groep medewerkers van DCW aanwezig, omdat zij een jaar lang deelnemen aan de campagne “Ik ben aan de bal.” De campagne voor de circa 1.100 medewerkers uit de Sociale Werkvoorziening in Enschede richt zich op lang, gezond en met plezier werken.