In september hebben we kenbaar gemaakt dat er een nieuw bestuur is voor Stichting Rigtersbleek Beheer (SRB). Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) werd door voorzitter Sara Nijenhuis uiteraard nog even stilgestaan bij de bestuurswissel.
  
Vanaf de start van de stichting zijn het de heren Henk Jan van Aalst, Arie ter Riet en George Newby die de kar trekken. Sara Nijenhuis: “Vorig jaar, toen de gesprekken gestart zijn tussen Stichting Rigtersbleek Beheer, Hans en mijzelf werd al snel duidelijk dat de mannen klaar waren om het stokje over te dragen. Niet alleen in verband met het verlopen van de termijnen, maar ook omdat het goed was geweest na al die jaren. De klus was klaar en het tijd voor een nieuwe invulling. Er is toen nog met elkaar gesproken over het samenvoegen van de stichting en de vereniging, maar dit werd ons financieel en juridisch afgeraden.”
 
Onder het driekoppig bestuur is er gigantisch veel werk verricht: “De rode draad van de afgelopen jaren is dat de stichting het beste voor had en heeft met de vereniging en dat we mede dankzij hen tot het punt zijn gekomen waar we nu staan. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat wij de club zijn en blijven met de mooiste accommodatie en faciliteiten. Iets waar we tros op zijn! Dankbaar zijn we dan ook voor alles wat de mannen hebben gedaan en betekent op basis van volledige bestuurlijke aansprakelijkheid. Ook dank in het wederzijdse vertrouwen en het klaren van de immense klus, zodat het nu met zorg overgedragen kan worden aan drie nieuwe bestuursleden.”
 
Het nieuwe bestuur bestaat uit Nicole Brueker, Guiseppe Dore en Dick Bunskoek.
Lees meer over het nieuwe bestuur van Stichting Rigtersbleek Beheer >>>
 
 
 

Foto: Arie ter Riet (links), Henk Jan van Aalst 

 

Helaas hebben wij de vier geplande vlooienmarkten in de zomervakantie moet annuleren. Er zijn onvoldoende aanmeldingen van kramen binnengekomen om de vlooienmarkten te laten plaatsvinden. 

Voor vragen kan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. opgenomen met onze Ontmoetingsclustermanager.

 

 

 

 

De PvdA heeft onze voorzitter, Arjan Kampman, naar voren geschoven als kandidaat wethouder in de nog te vormen college. Op donderdag 12 juli bepaalt de gemeenteraad met een stemming of Arjan Kampman gekozen wordt als wethouder van gemeente Enschede om vervolgens op 16 juli officieel beëdigd te worden. Wanneer hij wethouder wordt heeft dit consequenties voor zijn rol binnen onze vereniging.

De 51-jarige Arjan Kampman over zijn kandidaatstelling: “Ik ben zeer verheugd met het feit dat ik kandidaat wethouder ben in de gemeente Enschede. Sinds 2014 ben ik actief in de gemeenteraad voor de PvdA en dat ik nu als wethouder mij kan in gaan zetten voor de belangen van de inwoners is iets waar ik naar uitkijk. Vooruitlopend op de stemming van 12 juli houdt dit in dat ik mijn voorzitterschap van Rigtersbleek moet neerleggen. Het wethouderschap en voorzitterschap van een vereniging in dezelfde stad zijn onverenigbaar met elkaar. Hierdoor moet ik stoppen en het voorzitterschap overdragen.”

Onze voorzitter is al bijna 45-jaar lid van de vereniging en dit besluit neemt hij dan ook met pijn in zijn hart: “Deze fantastische vereniging heeft mij veel gegeven en ik heb er veel voor terug mogen doen. Ik draaide een jaar mee in het bestuur en in 2005 ben ik toegetreden tot het hoofdbestuur als algemeen bestuurslid. Later ben ik dit gaan combineren met het jeugdvoorzitterschap. In 2012 werd ik vicevoorzitter naast de toenmalige voorzitter Eric Bos. Toen Eric in januari 2012 besloot om te stoppen als voorzitter ben ik als interim-voorzitter aan de slag gegaan. Na de algemene ledenvergadering van datzelfde jaar ben ik officieel benoemd tot voorzitter.”

Nu is het punt, na ruim vijf jaar voorzitterschap, om de werkzaamheden over te dragen. Het bestuur van De Bleek heeft bestuurslid Mens & Maatschappij, Sara Nijenhuis, aangewezen als interim-voorzitter tot aan de algemene ledenvergadering in oktober. Arjan Kampman: “In het afgelopen jaar heb ik Sara als bestuurslid leren kennen als een zeer gedreven en vaardige vakvrouw. Naar mijn idee is zij de juiste persoon op de juiste plaats!”

Ondanks het neerleggen van zijn taken als voorzitter zal Arjan nog met regelmaat bij De Bleek te vinden zijn: “Ik zal Sara uiteraard ondersteunen in haar voorzitterschap door mijn werkzaamheden over te dragen en haar wegwijs te maken daar waar nodig. Met daarnaast het huidige bestuur én de nieuwe aspirant-bestuursleden heb ik het gevoel dat ik op een goede manier en met het volste vertrouwen mijn taken kan neerleggen. Uiteraard blijf ik gewoon lid van Rigtersbleek en zien jullie mij in de weekenden nog vaak langs de lijn. Tijdens de algemene ledenvergadering in oktober ben ik aanwezig om mijn verantwoording af te leggen aan de leden.”

Op een later moment blikt Arjan Kampman uitgebreid terug op zijn jaren als voorzitter.
Daarnaast volgt er binnenkort op de site ook nog een reactie van interim-voorzitter Sara Nijenhuis.

Tot besluit nog enkele woorden van de vertrekkende voorzitter: “Ik kijk terug op een fantastische en ook zeer bewogen tijd. Het was een hele kunst om in lastige tijden van recessie de vereniging in een nieuwe fase van ontwikkeling te brengen. In de afgelopen jaren is Rigtersbleek desondanks meer en meer een toonaangevende voetbalvereniging geworden in Enschede. Ik ben ervan overtuigd dat het huidige bestuur dit, onder leiding van Sara, verder zal gaan uitbouwen. Ik wil bij deze graag alle medebestuurders van de afgelopen jaren bedanken voor de fijne samenwerking en ik wens de gehele club heel veel succes voor de toekomst: samen zijn wij Rigtersbleek!”

De vereniging wenst Arjan Kampman heel veel succes als wethouder van de gemeente Enschede en dankt hem voor zijn enorme gedrevenheid, enthousiasme en inzet waarmee hij zich met al zijn kennis en ervaring heeft ingezet voor de vereniging.

 


Meer info ... 

Tubantia.nl: Kampman PvdA-wethouder in beoogd college Enschede >>>
1Twente ging in gesprek met onze voorzitter. Bekijk hier de video >>> 

Op dinsdag 1 oktober vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Het Paviljoen was goed gevuld met een groot aantal leden van onze club. Voorzitter Sara Nijenhuis opende de vergadering door iedereen harte welkom te heten en vervolgens een moment stilte in acht te nemen uit respect voor degene die ons vanuit De Bleek in het afgelopen jaar zijn ontvallen. “Het is namelijk een goede gewoonte om samen het leven te vieren, maar ook stil te staan bij de mensen die we missen en gemist worden.”.

 

 

110 jarig bestaan

De agenda wordt goedgekeurd en, alvorens de daadwerkelijke ALV van start gaat, wordt er stilgestaan bij onze verjaardag in 2020. Sara Nijenhuis: “We gaan dit seizoen richting het magische 110 jaar. Dit moet natuurlijk groots gevierd worden, zoals dat alleen bij De Bleek kan! Ik doe dan ook een oproep aan jon, oud en iedereen die hier een aandeel in wel en kan hebben. Denk met ons mee om van ons 110-jarig bestaan een fantastische dag of week te maken. Alles staat nog open! Denk en doe je mee? Je kunt je melden bij mij of bij Mauro Kampman.” 

Terugblik

Waar staan we en wat heeft het seizoen ons gebracht? Het voetbalgedeelte neemt Wouter du Gardijn later tijdens de ALV voor zijn rekening. Sara staat stil bij alle andere zaken, waarbij de conclusie getrokken kan worden dat het afgelopen seizoen de club veel gebracht heeft. “Het heeft ervoor gezorgd dat we met nieuwe inzichten en vol vertrouwen het nieuwe seizoen in zijn gegaan!”.

In de voorbereiding naar deze avond moest ik denken aan een artikel dat ik laatst las, genaamd ‘Met de neuzen verschillende kanten op zie je meer’. Dit staat zo haaks op wat ons altijd is geleerd, maar als je erover nadenkt zit er wel iets in. De ultieme wens van een voorzitter, bestuurslid, trainer, manager, scheidsrechter, leider etc. is natuurlijk alle neuzen dezelfde kant op. Maar is dat überhaupt haalbaar? We zijn namelijk geen robots die je kunt programmeren! Iedereen zegt ‘Ja’ op een taak binnen deze mooie club op basis van wat hij of zij kan en wil betekenen voor de club. Dat wil niet zeggen dat iedereen alle kanten op kan vliegen, want dat maakt ons en de vereniging stuurloos. Door juist te koesteren wat de één wel en de andere niet kan kom je verder. Maar wel met een duidelijk doel voor ogen! Wij geloven als bestuur dat wij, samen met al onze vrijwilligers en actieve leden, elke dag en elke week verder mogen bouwen op deze wijze aan onze fantastische vereniging!”

 

Rigtersbleek is en blijft een bloeiende en toonaangevende vereniging in Enschede en omstreken. Een vereniging met geweldige faciliteiten voor jong en oud. Dit kunnen niet alle clubs zeggen. Het blijft hard werken om dit ook te behouden, en dit maakt dat we af en toe keuzes moeten maken die niet altijd begrepen worden.

 

Besturen is keuzes maken

Keuzes kunnen, naast heel veel plezier, soms ook zorgen voor lichte teleurstellingen in welke vorm dan ook. Met een club die meer dan 1.000 leden telt kun je het helaas niet altijd voor iedereen goed doen. Willen we wel, dit is onze ultieme wens, maar helaas onmogelijk … want dan zouden we perfect zijn en dat zijn we als mens en bestuur simpelweg niet. Wat wél belangrijk is, is dat iedereen het met de juiste en beste intenties doet. Op dit moment hebben we een negenkoppig bestuur met ieder een eigen portefeuille, waarin wat overlap zit, en waar iedereen mandaat heeft binnen zijn of haar portefeuille. Elke maand wordt er vergaderd, elk kwartaal zitten we een dagdeel samen en wekelijks zijn er overlegmomenten in subgroepen met, daar waar nodig, andere leden; van beheer tot trainers, van externen tot actieve leden, van scheidsrechters tot medewerkers en ga zo maar door. We zijn blij en trots dat we het dus niet alleen doen én hoeven doen! Gevoed worden door het positieve ‘Bleek geweten’ van leden is erg waardevol. Het ‘Bleek geweten’ hoorde ik veelvuldig terug …

 

“Ik wil dat het goed blijft gaan met onze club, want ons clubbie gaat me aan het hart!” En ook zijn er de verhalen over hoe de kinderen van de kinderen hier groot zijn geworden. En hoe zij hun voetbal- en/of organisatietalenten hier hebben ontwikkeld en/of inzetten … dit gaat van generatie op generatie. Hier bij De Bleek worden kleine kinderen groot. Jongens worden ‘bleekmannen’ en meisjes worden ‘bleekvrouwen’. Hoe mooi is dat?!

 

Het (verenings)leven

Soms verschil je met elkaar van mening. Het zet je op scherp en aan het denken. In veel gevallen heeft het ook effect op een actie, reactie of keuze die er gemaakt moeten worden. Altijd ervaar ik het als waardevol en positief, omdat het ons weer verder brengt. Het is ook wat bij het verenigingsleven hoort: veel lachen, en af en toe een traan. Net zoals in het leven … Als we maar onthouden dat het gebeurt vanuit de beste intenties.

Groeien

Vanuit hier kunnen we groeien, en dat doen we ook. Het is namelijk fantastisch om te zien dat men ons in de stad weet te vinden. Met een ledental van boven de 1.000 zijn we groeiende en hopelijk blijven we dit.

In de afgelopen weken mochten wij weer meer dan vijftig nieuwe leden welkom heten. Een groot deel gaat spelen in de onderbouw, waar we gestart zijn met peutervoetbal onder leiding van Samir van Pieterson en zijn vrouw Rachèl. Gezien de groei is de kans groot dat er binnenkort al een tweede groep bij komt.

Groei is gaaf, en soms doet het ook pijn ,,, zo weten de meesten zich nog wel de groeipijnen uit de pubertijd zich te herinneren of die van onze kinderen en kleinkinderen. Dat is binnen onze vereniging niet anders. Zo blij als we zijn met elk nieuw lid, zo druk maken we ons ook over het feit of we het allemaal kunnen bolwerken en vasthouden. Ook dit seizoen was en is dit een grote opgave, vooral ook gezien de zorgen die we hadden voor de start van het nieuwe voetbalseizoen. Belangrijk is dat we onze focus houden op eigen jeugd en de ontwikkelingen binnen onze club en zijn we blij met de start van meer dan vijftig teams en ruim zestig trainers. Wij willen blijven gaan voor continuïteit tijdens de trainingen en voetbaltechnische ontwikkelingen op het veld. Mede daarom zijn we dan ook in gesprek met een aantal mensen die onze (jonge) trainers gaan coachen om ze nog beter te maken, verder te ontwikkelen en klaarstomen voor dat wat onze teams en wij als club nodig hebben op onze velden.

Voor de kleuren rood en wit

Afgelopen seizoen was ook het seizoen van bewustwording. Elk lid wat zich binnen of buiten de poort in een rood/wit shirt begeeft is een ambassadeur voor onze 109-jarige oude club. Dit geef ik elke eerste woensdag van de maand, tijdens onze kennismaking en rondleiding, de nieuwe ouders ook mee. Dat ging en gaat niet altijd van een leien dakje, maar daar waar het mis dreigt te gaan of misging, hebben en blijven wij duidelijke afspraken maken over dat wat wij wel en niet tolereren en accepteren. Ik zal niemand vermoeien met de details, maar besef daar waar er soms een half verhaal op tafel, kleedkamer of de kantine wordt gebracht het werk van het bestuur al in volle gang is. Graag dan ook de oproep om, daar waar er vragen of zorgen zijn, dit met ons te delen. Dan komen we sneller tot de oplossing, want het belangrijkste is dat al onze harten sneller gaan kloppen als onze teams in de rood witte shirts hun beste beentje voor zetten, letterlijk en figuurlijk, uit en thuis. Daar moet het over gaan en daar blijven wij met elkaar voor staan!

Samen zijn wij Rigtersbleek

Ik wil dan ook eindigen met grote dank. Dank aan mijn en onze voorgangers, bestuurders en vrijwilligers binnen De Bleek voor hun energie en tomeloze inzet die ze in de club en alle leden hebben gestoken en waar ik, samen met dit bestuur, onze mooie club in verder mag brengen. Want samen zijn wij Rigtersbleek!

 

Sportieve en enthousiaste groet,

Sara Nijenhuis
Voorzitter v.v. Rigtersbleek
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

=====

Meer nieuws n.a.v. de Algemene Ledenvergadering 
Wisseling bestuur SRB
Jubilarissen
Leden in het zonnetje gezet 
Rogier Akkerboom toegetreden tot bestuur  

 

 

 

 

 

 

CONTACT
 

Ontmoetingspark v.v. Rigtersbleek
G.J. van Heekstraat 15
7521 EB Enschede

communicatie@rigtersbleek.nl
wedstrijdsecretaris
T. 053 - 435 92 39

 
 
Openingstijden 


Het Paviljoen
Maandag t/m vrijdag | 08.00 – 24.00 uur
Zaterdag | 08.00 – 22.00 uur
Zondag | 08.00 – 20.00 uur 

Lunchroom
Maandag t/m vrijdag | 11.00 – 19.00 uur
Zaterdag & zondag | 08.00 – 19.00 uur  

Eetcafé
Maandag t/m vrijdag | 17.00 – 19.00 uur
Zaterdag & zondag | Gesloten 

  

 

pointersmalldiap.png
Route
VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op.
 

Contactformulier Contact

CONTACT
 

Ontmoetingspark 
v.v. Rigtersbleek
G.J. van Heekstraat 15
7521 EB Enschede

communicatie@rigtersbleek.nl
Wedstrijdsecretaris
T. 053 - 435 92 39

pointersmall.png
Openingstijden 

Het Paviljoen
Maandag t/m vrijdag | 08.00 – 24.00 uur
Zaterdag | 08.00 – 22.00 uur
Zondag | 08.00 – 20.00 uur 

Lunchroom
Maandag t/m vrijdag | 11.00 – 19.00 uur
Zaterdag / Zondag | 08.00 – 19.00 uur  

Eetcafé
Maandag t/m vrijdag | 17.00 – 19.00 uur
Zaterdag / Zondag | Gesloten 


VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op.
 

Contactformulier Contact

RSS Feed

Image