G-voetbal

Voetbal voor iedereen

G-voetbal

Voetbal is volkssport nummer 1. Het zit verankerd in onze maatschappij. Voetbal is voor iedereen toegankelijk, maar voor een grote groep Nederlanders is de weg naar de plaatselijke voetbalclub minder gemakkelijk te vinden. Voor voetballiefhebbers met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking zijn namelijk aanpassingen nodig zodat ook zij kunnen voetballen. Gedacht kan worden aan extra begeleiding of een passend voetbalaanbod in de buurt zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan voetballen.

Voor deze voetballiefhebbers heeft de KNVB-competities met aangepast voetbal. Dit noemen we G- voetbal. Dat zijn speciale competities zodat écht iedereen kan voetballen. Op dit moment spelen zo’n 4.500 jeugd- en seniorenleden G-voetbal. De KNVB stimuleert amateurverenigingen om G-voetbal op te zetten en het de aandacht te geven die het verdient.

Het G-voetbal neemt een prominente plek in binnen onze vereniging. Rigtersbleek biedt al sinds
1986 ruimte aan het G-voetbal en telt ongeveer 70 enthousiaste leden. Rigtersbleek is een leuke,
sociale en veilige sportomgeving voor voetballers met een beperking. De club geeft op een positieve
manier invulling aan haar maatschappelijke functie in de wijk. Dus ben jij geïnteresseerd in het G-
voetbal en kan jij niet wachten om je aan te sluiten bij onze mooie club, neem dan gerust contact op
met Angelique Berlijn en  Monika Dore – Weinreder

Iedereen die geïnteresseerd is krijgt de kans om twee keer gratis mee te trainen, zonder
verplichtingen.

Interesse?