Sponsoren

groepsfoto-bos-uitje-kopie

Sponsoring

Sponsoring vormt vaak een belangrijke inkomstenbron voor een vereniging, zo ook bij v.v. Rigtersbleek.

Vanuit verschillende overwegingen kan ertoe besloten worden om onze mooie vereniging te sponsoren. Het is mogelijk om op die manier de naamsbekendheid te vergroten van producten en/of diensten en het imago van een onderneming te verbeteren. Daarnaast kan sprake zijn van een persoonlijk motief, zoals het toedragen van een warm hart voor v.v. Rigtersbleek en al haar betrokkenen. Vaak willen bedrijven ook invulling geven aan hun MBO-doelstelling (het maatschappelijk betrokken ondernemerschap); het mede mogelijk maken van lokale sportactiviteiten vormt dan een ambitie. Het interessante (zakelijke) netwerk dat schuilgaat achter Rigtersbleek kan ook een reden vormen om te kiezen voor sponsoring, om op die manier én iets te betekenen voor de sportvereniging én de uitbreiding van het eigen netwerk te vergroten. 

Een club van

Verbinding

Sponsoring blijft een efficiënte en snelle manier om een bedrijf te profileren. Sport is emotie, biedt spanning, krijgt aandacht, zorgt voor verbinding en leidt tot een gigantisch bereik. Sport – en voetbal in het bijzonder – sluit perfect aan bij de doelstellingen van het bedrijfsleven. Via de (media) aandacht kan optimaal ingespeeld worden op de behoefte aan naamsbekendheid.

Daarnaast is het bezoeken van een voetbalwedstrijd voor sponsors een ideale manier om nieuwe contacten op te doen of de relatie met bestaande klanten te onderhouden en versterken. V.V. Rigtersbleek biedt het bedrijfsleven een gevarieerd aanbod aan sponsormogelijkheden.

logo-rigtersbleek

Onze Sponsoren