KEEPERS

titel

VISIE

De keeper als sluitpost is verleden tijd. De tegenwoordige keeper geeft leiding aan de achterhoede en is onderdeel van de te volgen verdedigingstactiek. Maar ook de opbouw begint bij de keeper. De keeperstraining is gericht op de ontwikkeling van de volgende aspecten:

  • Goede technische vaardigheden
  • Een sterke persoonlijkheid
  • Inzicht en coaching bij verschillende spelsituaties

Naast techniek-, kracht- en conditietraining komt er een belangrijk aspect bij. De keeper moet gaan denken over zijn handelen, bij balbezit en/of balbezit tegenstander. Hierdoor vormen alle wedstrijden voor de keeper een uitdaging en niet meer uitsluitend die wedstrijden waarin de keeper veel reddingen moet verrichten. Geniet van iedere wedstrijd, geniet van het keepersvak.

DOELSTELLINGEN

Plezier en genieten zijn een voorwaarde. De trainingsarbeid die noodzakelijk is om een goede keeper te worden gaat niet zonder een goed motivatie en drive. Plezier en voldoening is hierbij de motor. Daarnaast is de positie van een keeper binnen een team een uitzonderlijke. Keepers moeten soms een ander voor zich dogen of hun positie delen met nog een keeper. Om hierdoor niet ontmoedigd te worden of anderzijds de ontwikkeling te remmen zal er voor iedere keeper altijd duidelijkheid moeten zijn omtrent zijn/haar positie en perspectief.

  • Voor ieder team een technisch goede keeper opleiden (meevoetballend)
  • Mentaal keepers voorbereiden op hun rol binnen het team/de club
  • Keeper als leider van de verdediging
  • Oudere keepers als trainer van de jongsten

Organisatie
De keeperscoördinator volgt, samen met het technisch kader de ontwikkelingen van keepers individueel en bepaalt ieder jaar de indeling in overleg met de leden van de Jeugd- en Seniorenafdeling. Eindverantwoordelijke is de jeugdvoorzitter die ook zitting heeft in het hoofdbestuur. Meer info over onze organisate >>> 

Samenwerking
Samenwerking is voor de ontwikkeling van keepers essentieel. Het duurt jaren om technisch een goede keeper te worden. Door de unieke positie in het team en de vele meningen hieromtrent kan de ontwikkeling geremd worden, indien er geen duidelijkheid over de rol en de uitvoering van de keeper tijdens teamtrainingen en wedstrijden is. Het is van belang dat de teamtrainer/coach op de hoogte is van de wijze waarop zijn keeper dient te worden gecoacht.

Middelen
De speciale trainingsstof vergt andere materialen. De keeperscoördinator bepaalt de trainingsstof met de daarbij benodigde materialen. De vereniging zorgt dat de middelen beschikbaar zijn. Daarnaast worden er voor iedere keeper per jaar een paar handschoenen ter beschikking gesteld.

Training
Keepers krijgen één keer per week keeperstraining aangeboden. In groepjes van vier of vijf personen per trainer of assistent-trainer voor de oudere leeftijdsgroepen en zes voor de JO8/JO9. Op de dinsdagavond is er van 17:00 tot 20:00 uur een half (hoofd)veld beschikbaar, zodat onder (bijna) alle weersomstandigheden de training door kan gaan. De eerste groep vormen de JO9/JO11 keepers. Daarna trainen de JO13/JO15 en de JO17/JO19 keepers zodat de oudere keepers voorafgaand aan hun eigen training de jongere jeugd kunnen trainen.

Een tweede trainingsmoment is voor alle keepers bij het team waar ze zijn ingedeeld. Voor selectieteams kan dit twee keer zijn, zodat er drie trainingsmomenten zijn. Welke rol een keeper kan en dient in te nemen bij de verschillende trainingsvormen in de reguliere teamtraining wordt bepaald door de leden van Jeugd- en Seniorenzaken.

Indeling
Een goede indeling is essentieel voor de ontwikkeling. Echter de plekken zijn beperkt zodat er gezocht dient te worden naar de meest optimale combinatie. Dat deze niet elk seizoen ideaal zal zijn is een gegeven. Tijdig moet het kind, en zijn ouders, hierop voorbereid worden. De Teammanagers van Jeugd- en Seniorenzaken zijn verantwoordelijk voor de indeling. Zij laten zich hierbij adviseren door de teamtrainers.

Clubbinding
Extra aandacht dient eruit te gaan naar de clubbinding onder keepers. Een keeper zijn ontwikkeling loopt zelden gelijk op met zijn teamgenoten. Daarnaast kennen we het fenomeen van over-/ondertal binnen verschillende leeftijdsgroepen. Om stabiliteit te houden in het keepersgilde schiet uitsluitend teambuilding te kort. Het leren kennen van zoveel mogelijk leeftijdsgenoten zal een noodzakelijke teamoverstap makkelijker doen verlopen. Maar ook het goed leren kennen van de overige keepers stimuleert clubbinding. Het gevoel samen bezig te zijn met je zo goed mogelijk voor te bereiden op de misschien wel de belangrijkste teamtaak, het voorkomen van doelpunten maakt dat je elkaar daarbij wilt helpen. Elkaar trainen, of invallen voor elkaar. Of, indien het een jaar eens zo uitkomt, samen de teamtaak oppakken en invullen.

 

 

OPENINGSTIJDEN

Het Paviljoen
Maandag t/m vrijdag | 08.00 – 24.00 uur
Zaterdag | 08.00 – 22.00 uur
Zondag | 08.00 – 20.00 uur 

Lunchroom
Maandag t/m vrijdag | 11.00 – 19.00 uur
Zaterdag/Zondag | 08.00 – 19.00 uur  

Eetcafé
Maandag t/m vrijdag | 17.00 – 19.00 uur
Zaterdag / Zondag | Gesloten 

Ontmoetingspark v.v. Rigtersbleek

G.J. van Heekstraat 15
7521 EB Enschede
T. 053 – 435 92 39

Tonen in Google maps

Gebruiksvoorwaarden

Privacy Policy